Yeni Türkiye Yolunda Kırklareli AK İcraatlar - 27 Şubat